Techzones Media

Techzones Media

Hồ Chí Minh Vietnam

Seguidores:
0
Votos:
0
Opiniones:
0

Publicitario, profesional, especialista en Museografía, con 7 años de trayectoria. Trabaja en techzones.

Áreas de interés: Arquitectura


Techzones là nơi chuyên   cung cấp  những sản phẩm công nghệ chất lượng như gimbal, drone, smartwatch, màn hình, đồng hồ thông minh..

\r\n\r\n

 

\r\n